List Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Polsce

"Ferdynand Ruszczyc - jeden z najwybitniejszych twórców okresu Młodej Polski reprezentujący symbolistyczny nurt sztuki modernizmu - tak można krótko, wręcz telegraficznie, scharakteryzować postać malarza, który przyszedł na świat tutaj w Bohdanowie w 1870 roku."

"Dzisiaj mamy szansę równie skutecznie, jak Ferdynand Ruszczyc podjąć wyzwania i nadać im wymierny cel. Dzięki współpracy Fundacji im. F. Ruszczyca "Nec Mergitur" wspólnie z białoruskimi partnerami - Narodowym Muzeum Sztuki w Mińsku, Administrację Rejonu Wołożyńskiego, miejscowym Oddziałem Polskiej Macierzy Szkolnej, a także wszystkimi, którzy życzliwie włączają się do współpracy na rzecz godnego upamiętnienia Ferdynanda Ruszczyca i jego spuścizny na bohdanowskiej ziemi, mamy szansę na realizację znaczącego projektu w ramach polsko-białoruskiej współpracy kulturalnej..."

"Tak, jak w twórczości malarskiej Ferdynanda Ruszczyca niepodzielnie dominował czysty pejzaż, niech więc w naszej pracy dominuje zrozumienie i szacunek dla naszego wspólnego dziedzictwa, o którym zapomnieć nie można."

Cmentarz rodzinny
W 1742 roku Franciszek Danilewicz sprzedał Bohdanów Tomaszowi Lachowickiemu Czechowiczowi i jego żonie Barbarze z Sulistrowskich. W rękach Czechowiczów Bohdanów pozostawał prawie 100 lat, aż do 1836 roku. Po śmierci Tomasza Czechowicza /1779/ jego niemałą fortunę odziedziczyło 3 jego synów: Filip Ignacy, Wiktor i najmłodszy Ignacy. Przy podziale Filip Ignacy, marszałek szlachty otrzymał m.in. sąsiadujące z Bohdanowem Wojgiany, Wiktor, prezydent sądów ziemskich, same fundum Bohdanowskie i okoliczne folwarki, a najmłodszy Ignacy – Surwiliszki. [czytaj dalej...]
Historia Bohdanowa
Bohdanów leży przy trakcie Wilno – Oszmiana – Wołożyn, w odległości 80 km od Wilna. Początkowo majętność ta wchodziła w skład klucza holszańskiego, dziedzictwa Sapiehów. W drugiej połowie XVI w. Bohdan Sapieha (zm. 1593 r.), kasztelan brzeski i smoleński, z ogólnego obszaru wydzielił część ziemi, którą od swego imienia nazwał właśnie Bohdanowem. W pierwszej połowie XVII w. obszar ten został znacznie powiększony. W 1650 r. ogólna powierzchnia Bohdanowa z folwarkami wynosiła 326 włók. [czytaj dalej...]
pt." Życie i dzieło Ferdunanda Ruszczyca 1870 - 1936" odbyła się w dniu 17.10.2017 r. w Bohdanowie na Białorusi.
Konferencja w Bohdanowie (Białoruś)
Projekt wystawy stałej w Muzeum Ferdynanda Ruszczyca w Bohdanowie
Wystawa stała w Muzeum Ferdynanda Ruszczyca w Bohdanowie (Białoruś, obecnie filia Szkoły plastycznej).
Budynek w Bohdanowie, w którym zaplanowano organizację Muzeum Ferdynanda Ruszczyca, wymaga remontu w celu dostosowania do potrzeb wystawy stałej. W budynku tym, w większej części mieści się obecnie filia szkoły muzycznej oraz poczta. Obecny projekt wystawienniczy obejmuje przestrzeń 5 sal, przy czym do dzisiaj nie ma informacji zwrotnej – czy będzie możliwe uzyskanie 1 pomieszczenia więcej, czy całego budynku, którego część zajmuje tamtejszy urząd pocztowy. Strona Białoruska czyni dalsze starania w celu organizacji Muzeum F. Ruszczyca w tym budynku, planując włączenie go w struktury Muzeum Krajoznawczego w Wołożynie.
Wystawę stałą zaplanowano w amfiladowym układzie zwiedzania, który zostanie uzyskany dzięki przebiciom w ściankach działowych. Zwiedzający uzyskają dostęp do treści merytorycznych oraz ikonograficznych poprzez zastosowanie wielowarstwowej narracji, z rozwinięciami istotnych wątków w instalacjach multimedialnych.
(na czas remontu budynku w Bohdanowie, dla przybliżenia sylwetki malarza, jego rodziny i twórczości do ekspozycji w Bohdanowie, Wołożynie, Mińsku).
Planowana wystawa mobilna zorganizowana zostanie na systemie ram ekspozycyjnych z dwustronnymi panelami graficznymi mocowanymi do ram za pomocą listew magnetycznych. Ramy będą modułami, które umożliwią różne ustawienie oraz komplikacje formalne w przestrzeni, tworząc prezentery ekspozycyjne. W części dolnej wewnętrznej znajdować się będą bloczki dociążające. Zaproponowane zostały 2 główne typy zestawienia ram ekspozycyjnych: w układzie X z przesuniętym środkiem przecięcia się oraz w układzie C – dzięki czemu uzyskana zostanie duża powierzchnia wystawiennicza. Zaplanowano 24 prezentery do ustawienia w przestrzeni wewnętrznej, w różnych konfiguracjach.

Jak dojadę?


Muzeum F. Ruszczyca:

ul. Sowieckaja 1, Bohdanów

GPS:

54°10'34.8"N 26°06'27.9"E
54.176328, 26.107737


Prezes Fundacji Nec Mergitur,
Ferdynand Ruszczyc:

ul. Filtrowa 68/38A, 02-057 Warszawa

e-mail:

ferdynand.ruszczyc@gmail.com

Copyrights 2017 - 7muz.pl
MKIDN Fundacja Nec Mergitur 7muz.pl