Muzeum Ferdynanda Ruszczyca w Bohdanowie

Na konferencji zaprezentowany został projekt wystawy stałej Muzeum Ferdynanda Ruszczyca w Bohdanowie (Białoruś, obecnie filia szkoły muzycznej), przygotowany przez stronę polską.

Budynek w Bohdanowie, w którym zaplanowano organizację Muzeum Ferdynanda Ruszczyca, wymaga remontu w celu dostosowania do potrzeb wystawy stałej. W budynku tym, w większej części mieści się obecnie filia szkoły muzycznej oraz poczta. Obecny projekt wystawienniczy obejmuje przestrzeń 5 sal. Strona Białoruska czyni dalsze starania w celu organizacji Muzeum F. Ruszczyca w tym budynku, planując włączenie go w struktury Muzeum Krajoznawczego w Wołożynie.

Wystawę stałą zaplanowano w amfiladowym układzie zwiedzania, który zostanie uzyskany dzięki przebiciom w ściankach działowych. Zwiedzający uzyskają dostęp do treści merytorycznych oraz ikonograficznych poprzez zastosowanie wielowarstwowej narracji, z rozwinięciami istotnych wątków w instalacjach multimedialnych. Celem głównym przekazu stanie się przywrócenie pamięci o wybitnym polskim malarzu Ferdynandzie Ruszczycu, który żył i tworzył w Bohdanowie. Ekspozycję głównych wątków zaplanowano z zastosowaniem współczesnych materiałów i rozwiązań wystawienniczych, poprzez:

  • ukazanie nieznanych archiwaliów z zasobów rodzinnych Ruszczyców;
  • przedstawienie historii miejscowości Bohdanów, roli siedziby i rodziny Ruszczyców, w tym fundacji kościoła parafialnego;
  • ukazania zdjęć z epoki autorstwa J. Bułhaka: krajobrazów Bohdanowa i okolic oraz członków rodziny Ruszczyców, wnętrz i siedziby;
  • zestawienie czarno-białych zdjęć z malarstwem F. Ruszczyca oraz rekonstrukcję wybranych mebli z pomieszczeń siedziby;
  • udostępnienie „Dzienników” F. Ruszczyca – znakomitego zapisu z epoki jako źródła wiedzy o ówczesnym życiu i kulturze;
  • wprowadzenie instalacji autorskich i artystycznych – w celu ukazania procesów twórczych wybranych dzieł F. Ruszczyca: zastosowanie kolorowanek w panelach dotykowych, instalacje sterowane gestem, projekcje z wizualizacją krajobrazów Bohdanowa i procesu pisarskiego;
  • instalacje edukacyjne angażujące zwiedzających w procesy poznawcze: interaktywną księgę z fragmentami „Dzienników”, interaktywną mapę z rozmieszczeniem dzieł F. Ruszczyca w Europie, bazę twórczości F.Ruszczyca.

Warstwowość przekazu ukazana zostanie poprzez zestawienie czarno-białych wydruków wielkoformatowych i holograficznych z systemami linkowymi oraz kolorowych reprodukcji lub kontentu multimedialnego z instalacjami rekonstrukcyjnymi.

Wizualizacja pomieszczenia 1 z prezentacją historii miejscowości Bohdanów oraz rodu Ruszczyców.
Wizualizacja pomieszczenia 4 z interaktywną instalacją sterowaną gestem przy obrazie "Nec Mergitur".
Widoki ścian pomieszczenia 1
Widoki ściany łączącej pomieszczenie 1 z pomieszczeniem 2 ukazujące siedzibę Ruszczyców na zdjęciu J. Bułhaka oraz na obrazie Ferdynanda Ruszczyca w pomieszczeniu 2.
Widoki ścian pomieszczenia 2.
Widoki ścian pomieszczenia 3.
Copyrights 2017 - 7muz.pl
MKIDN Fundacja Nec Mergitur 7muz.pl